Tiedeneuvonta:kirjallisuuskatsaus

  Tieteen termipankista

  kirjallisuuskatsaus

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  kirjallisuuskatsaus
  Määritelmä kooste tiettyyn aiheeseen liittyvästä tutkimustiedosta
  Selite Tiettyyn aiheeseen liittyvän olemassa olevan tutkimustiedon valikoiva (eli ei-systemaattinen) yhteenveto. Ei-systemaattisia kirjallisuuskatsauksia on monenlaisia, ja ne palvelevat eri tarkoituksia, mutta pääosin ei-systemaattista kirjallisuuskatsausta käytetään argumentin tai hypoteesin rakentamisen tukena. Se ei tarjoa yhtä luotettavaa näyttöä kuin systemaattinen katsaus.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Gough 2007, Gough & Thomas & Oliver 2012, Grant & Booth 2009

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Tiedeneuvonta:kirjallisuuskatsaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tiedeneuvonta:kirjallisuuskatsaus.)