Terminologiaoppi:sisältömääritelmä

  Tieteen termipankista

  sisältömääritelmä | intensionaalinen määritelmä

  Käsitekaavio: määritelmät (Sanastokeskus TSK)
  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  sisältömääritelmä (suositeltu)
  intensionaalinen määritelmä
  Määritelmä reaalimääritelmä, joka kuvailee käsitteen yksilöimällä sen hierarkkisen yläkäsitteen ja erottavat piirteet (TSK36)
  Selite Erottavien piirteiden rajaus voi vaihdella sen mukaan, mitä käsitesuhteita halutaan tuoda esiin ja millaisille käyttäjille määritelmä on tarkoitettu. Esimerkiksi: maastoajoneuvo – ajoneuvo, joka soveltuu käytettäväksi tiestön ulkopuolella. (TSK36)

  Erikieliset vastineet

  intensional definitionenglanti (English)
  définition par compréhensionranska (français)
  définition par intentionranska (français)
  innehållsdefinitionruotsi (svenska)
  intensionell definitionruotsi (svenska)
  Inhaltsdefinitionsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  TSK36, TSK9, HaaralaR1981

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Terminologiaoppi:sisältömääritelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Terminologiaoppi:sisältömääritelmä.)