Terminologiaoppi:koostumussuhde

  Tieteen termipankista

  koostumussuhde | osa-kokonaisuussuhde

  koostumussuhde
  osa-kokonaisuussuhde
  Määritelmä hierarkkinen käsitesuhde, jossa yläkäsite vastaa tiettyä kokonaisuutta ja alakäsite kokonaisuuden osaa
  Selite Esimerkiksi polkupyörän ja polkimen välisessä koostumussuhteessa polkupyörä vastaa kokonaisuutta ja poljin kokonaisuuden osaa. (TSK36)

  Erikieliset vastineet

  part-whole relationenglanti (English)
  partitive relationenglanti (English)
  relation partie-toutranska (français)
  relation partitiveranska (français)
  del-helhetsrelationruotsi (svenska)
  partitiv begreppsrelationruotsi (svenska)
  partitive Beziehungsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  TSK36, ISO1087:2019

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Terminologiaoppi:koostumussuhde. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Terminologiaoppi:koostumussuhde.)