Terminologiaoppi:nollamääritelmä

  Tieteen termipankista

  nollamääritelmä

  nollamääritelmä
  Määritelmä sisältömääritelmä, jossa esitetty käsitteen erottava piirre ja yläkäsite ilmenevät jo itse termistä
  Selite Nollamääritelmiin johtavat erityisesti sellaiset läpinäkyvät yhdyssanat, joissa alkuosa kertoo erottavan piirteen ja jälkiosa yläkäsitteen (esim. äänitallenne). Nollamääritelmiä ei aina koeta tarpeellisiksi antaa ollenkaan, mutta ne auttavat kuitenkin välttämään monitulkintaisuutta (esim. puulaatikko voisi olla 'puusta tehty laatikko' tai 'puun säilyttämiseen käytettävä laatikko').

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SK1989

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Terminologiaoppi:nollamääritelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Terminologiaoppi:nollamääritelmä.)