SK1989

    Tieteen termipankista

    Sanastotyön käsikirja 1988. Soveltavan terminologian periaatteet ja työmenetelmät. SFS-käsikirja 50. Tekniikan sanastokeskus. Suomen standardisoimisliitto. 1989.