Terminologiaoppi:koostemääritelmä

  Tieteen termipankista

  koostemääritelmä

  koostemääritelmä
  Selite Laajoissa selittävissä sanakirjoissa yhdistetään usein erityyppisiä nominaali- ja reaalimääritelmiä, joista koostuu monipuolinen käsitteen tai sen alaan kuuluvien tarkoitteiden kuvaus. Näin syntyvä koostemääritelmä ei siis oikeastaan ole itsenäinen määritelmätyyppi vaan edellisten yhdistelmä. Tietosanakirjojen määritelmät rakentuvat usein tällä tavoin.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HaaralaR1981

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Terminologiaoppi:koostemääritelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Terminologiaoppi:koostemääritelmä.)