Terminologiaoppi:kontekstimääritelmä

  Tieteen termipankista

  kontekstimääritelmä

  kontekstimääritelmä
  Määritelmä tekstiyhteyteen sijoitettu tai siitä ilmenevä määritelmä
  Selite Jos määritelmä on kirjoitettu sillä tavoin, etteivät määriteltävä ja määrittelevä osa ja niiden yhtälömuoto selvästi erotu, on kyseessä kontekstimääritelmä. Kontekstimääritelmä voi olla esimerkkilause, joka kuvaa sanan käyttöä. Kontekstimääritelmiä esiintyy eniten oppikirjoissa, lakiteksteissä, tieteellisissä artikkeleissa ja muissa saman luonteisissa teksteissä. Myös tämän selitteen ensimmäinen virke on kontekstimääritelmä. Erikoisalojen sanastoissa ja sanakirjoissa pyritään yleensä käyttämään reaalimääritelmiä ja välttämään kontekstimääritelmiä.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HaaralaR1981

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Terminologiaoppi:kontekstimääritelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Terminologiaoppi:kontekstimääritelmä.)