Terminologiaoppi:käsitteen ala

  Tieteen termipankista

  käsitteen ekstensio | käsitteen ala | ekstensio

  Käsitekaavio: käsite (Sanastokeskus TSK)
  käsitteen ekstensio
  käsitteen ala
  ekstensio
  Määritelmä tiettyä käsitettä vastaavien tarkoitteiden muodostama joukko (TSK36)
  Selite Terminologiaa käsittelevässä kirjallisuudessa käsitteen ala määritellään joskus myös käsitteen kaikkien hierarkkisten alakäsitteiden joukoksi. (TSK36)

  Erikieliset vastineet

  extensionenglanti (English)
  extensionranska (français)
  begreppsomfångruotsi (svenska)
  extensionruotsi (svenska)
  Begriffsumfangsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  TSK36, TSK9

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Terminologiaoppi:käsitteen ala. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Terminologiaoppi:käsitteen ala.)