Terminologiaoppi:alakäsite

  Tieteen termipankista

  looginen alakäsite | hierarkkinen alakäsite | alakäsite

  Käsitekaavio: käsitetyypit (Sanastokeskus TSK)
  looginen alakäsite
  hierarkkinen alakäsite
  alakäsite
  Määritelmä käsite, joka on hierarkkisessa suhteessa toiseen käsitteeseen ja jonka sisältöön kuuluu tämän toisen käsitteen sisältö (TSK36)
  Selite Esimerkiksi havupuu on puun hierarkkinen alakäsite, mikä tarkoittaa, että havupuu-käsitteen sisältöön kuuluu puu-käsitteen sisältö. (TSK36)

  Erikieliset vastineet

  narrower conceptenglanti (English)
  subordinate conceptenglanti (English)
  concept subordonnéranska (français)
  underbegreppruotsi (svenska)
  underordnat begreppruotsi (svenska)
  Unterbegriffsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  TSK36, TSK9

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.5.2024: Terminologiaoppi:alakäsite. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Terminologiaoppi:alakäsite.)