Sienitiede:sieni

  Tieteen termipankista

  sieni

  sieni
  Määritelmä tumallinen, lehtivihreätön eliö, joka hajottaa kuollutta eloperäistä materiaalia tai elää loisena
  Selite Sienet ovat yksi- tai monisoluisia ja jälkimmäisessä tapauksessa perusrakenteeltaan rihmamaisia. Rakenteita ympäröi solunseinä, joka sisältää kitiiniä tai selluloosaa tai molempia yhdessä monien muiden monimutkaisten orgaanisten molekyylien kanssa. Sienirihmoista eli hyyfeistä kehittyy monissa ryhmissä ajoittain pseudoparenkyymistä muodostuvia itiöemiä, joiden yhteydessä syntyy itiöitä (sieni-itiöitä). Itiöiden lisäksi sienet lisääntyvät suvuttomien, rihmoista kuroutuvien kuromaitiöiden eli konidioiden välityksellä.

  Erikieliset vastineet

  funguslatina (Latina)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BS2001

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Sienitiede:sieni. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Sienitiede:sieni.)