BS2001

    Tieteen termipankista

    Rauno Tirri, Juhani Lehtonen, Risto Lemmetyinen, Seppo Pihakaski ja Petter Portin 2001: Biologian sanakirja. Uudistetun laitoksen 1. painos. Otava, Keuruu.