Semiotiikka:semioottinen

  Tieteen termipankista

  semioottinen

  semioottinen
  Määritelmä

  yleisesti

  1. merkkejä koskeva tai aitoja merkkiprosesseja sisältävä, TAI erityisemmin
  2. Julia Kristevan nimitys esikielellisten mielenliikkeiden kategorialle tai yksilönkehityksen vaiheelle
  Selite 2. Esikielellisten rytmien tai sykkeiden virta, joka ei noudata logiikkaa ja järjestystä ja jolle ovat ominaisia kielelliset siirtymät, lipsahdukset ja tihentymät; Julia Kristevan teoksessaan La Révolution du language poétique (1974, engl. Revolution in Poetic Language) käyttöön ottama käsite. Semioottisen vaiheen katkaisee lapsen siirtyminen symbolisen kielijärjestelmän piiriin. Kristevan mukaan patriarkaalinen logiikka ja rationaalisuus pyrkivät ehkäisemään ja marginalisoimaan semioottisen tiedostamattomat energiat, joilla kuitenkin on mahdollisuus murtaa symbolisen järjestys ja ylittää sen jäykät kategoriat. Kristeva löytää anarkistista semi- oottista energiaa erityisesti kaunokirjallisuudesta - etenkin symbolistien ja modernistien edustamasta avantgardismista.

  Erikieliset vastineet

  semiotic (luo nimityssivu)englanti (English)
  sémiotiqueranska (français)
  semiotisk (luo nimityssivu)ruotsi (svenska)
  semiotisch (luo nimityssivu)saksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Semiotiikka:semioottinen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Semiotiikka:semioottinen.)