Oikeustiede:yksityismetsä

  Tieteen termipankista

  yksityismetsä
  ympäristöoikeus

  yksityismetsä
  Määritelmä yksityisten omistuksessa oleva metsätalousmaa
  Selite

  Maamme metsät voidaan jakaa yksityismetsiin ja valtion metsiin. Yksityismetsän määritelmä voidaan johtaa jo kumoutuneen yksityismetsälain (412/1967) soveltamisalasta. Yksityismetsälakia sovellettiin muihin kuin valtion omistamiin metsiin, joten yksityismetsä voidaan määritellä muuksi kuin valtion omistamaksi metsäksi. Tavallisesti, kun metsänomistuksen jakaantumista eri omistajaryhmiin tilastoidaan, tarkoitetaan yksityismetsänomistajilla lähinnä luonnollisia henkilöitä. Esimerkiksi kuntien, seurakuntien ja yhtiöiden metsänomistus tilastoidaan erikseen, mutta näitä, kuten yhteismetsiäkin, voidaan juridisessa mielessä pitää yksityismetsinä. Metsätalousmaalla tarkoitetaan puolestaan puuston kasvuun perustuvaa luokitusta, jonka perusteella metsätalousmaa jaetaan edelleen metsämaahan, kitumaahan ja joutomaahan.

  Yksityismetsän määritelmästä tulee erottaa määritelmä yksityisen maanomistajan metsistä. Yksityisen maanomistajan määritelmä tulee kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännöstä, ja määritelmällä osoitetaan ne tahot, joille tukea voidaan kyseisen lain mukaan pääasiassa myöntää. Yksityisiä maanomistajia ovat tässä yhteydessä esimerkiksi luonnolliset henkilöt sekä sellaiset luonnollisten henkilöiden muodostamat yhtiöt, joiden pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen.

  Yksityismetsälain kumoutumisen jälkeen yksityismetsä-käsitteen oikeudellinen merkitys väheni, kun vuonna 1997 voimaan tulleen metsälain (1093/1996) soveltamisala ei ole enää kytköksissä metsänomistukseen. Metsälakia sovelletaan sekä valtion metsiin että yksityismetsiin.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Kimmo Huttunen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 4.3.2024: Oikeustiede:yksityismetsä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yksityismetsä.)