Oikeustiede:yhtiövastike

From Tieteen termipankki

yhtiövastike

yhtiövastike
Definition erityisesti asunto-osakeyhtiöissä ja keskinäisissä kiinteistöyhtiöissä yhtiöjärjestyksen määräyksen perusteella osakkeenomistajilta kerättävä maksu, jolla yhtiöt rahoittavat toimintaansa
Explanation

Asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden lisäksi yhtiövastikkeita on käytössä golf-osakeyhtiöissä. Jäljempänä yhtiövastiketta on käsitelty asunto-osakeyhtiöiden ja niiden keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osalta, joihin sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia.

Yhtiövastike asunto-osakeyhtiössä

Osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiön menojen kattamiseksi yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan. Yhtiöjärjestyksessä vastikeperusteet on tyypillisesti sidottu osakkeiden määrään tai osakehuoneistojen lattiapinta-alaan. Erilaisille menoille voi olla erilaiset yhtiövastikkeet. Myös eri käyttötarkoituksen huoneistojen yhtiövastikeperusteet ovat usein erisuuruisia tyypillisesti siten, että liike- ja toimistohuoneistojen vastikeperuste on asuinhuoneistoja korkeampi. Vastaavasti autotalli- ja varastohuoneistojen vastikeperuste on usein asuinhuoneistoja matalampi. Vastikeperusteet voivat vaihdella myös saman käyttötarkoituksen huoneistojen välillä. Vastikkeenmaksuvelvollisuus on sidottu yhtiöjärjestyksen määräykseen eikä yhtiöjärjestyksessä osakehuoneistolle määrättyjen vastikeperusteiden tarvitse olla sidoksissa osakehuoneistosta yhtiölle aiheutuviin kustannuksiin.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiövastikkeella voidaan kattaa yhtiön menot, jotka aiheutuvat:

  1. kiinteistön hankinnasta ja rakentamisesta;
  2. kiinteistön ja rakennusten käytöstä ja kunnossapidosta;
  3. kiinteistön ja rakennuksen perusparannuksesta, lisärakentamisesta ja lisäalueen hankkimisesta (uudistus);
  4. yhtiön toimintaan taikka kiinteistön tai rakennuksen käyttöön liittyvän hyödykkeen yhteishankinnasta; sekä
  5. muista yhtiölle kuuluvista velvoitteista.


Yhtiöjärjestyksen muuttamiseen on saatava määräenemmistön lisäksi osakkeenomistajan suostumus, kun lisätään osakkeenomistajan maksuvelvollisuutta yhtiötä kohtaan siten, että muutetaan vastike- tai muuta maksuperustetta taikka lisätään tai poistetaan maksuperuste.
Additional Information
Kirjoittaja: Veikko Vahtera

Related Concepts

Sources

Jauhiainen&al2013, s. 129-169, ja s. 458-462, Sillanpää&Vahtera2011, s. 57-68, ja s. 166-167

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2022: Oikeustiede:yhtiövastike. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhtiövastike.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →