Oikeustiede:vesiasia

From Tieteen termipankki

vesiasia

vesiasia
Definition vesilain mukaisessa lupa- tai valvontaviranomaisessa taikka ojitustoimituksessa käsiteltävä asia
Explanation

Vesiasiaa käytetään prosessuaalisena apukäsitteenä tarkoitettaessa aluehallintovirastossa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa tai ojitustoimituksessa ratkaistavaksi kuuluvaa vesilain mukaista asiaa. Vesiasioiden käsittelyssä noudatetaan vesilaissa säädettyä menettelyä. Vesilain mukaisiin hankkeisiin liittyviä asioita käsitellään myös yleisissä tuomioistuimissa riita- ja rikosasioina ja kiinteistötoimituksissa kiinteistönmääritysasioina.

Käytetyt lähteet: Vesilaki (587/2011)
Additional Information
Kirjoittaja: Jari Salila

Related Concepts

Sources

HE 277/2009 vp, EIF II, s. 622-625

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:vesiasia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vesiasia.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →