Oikeustiede:vesiasia

  From Tieteen termipankki

  vesiasia

  vesiasia
  Definition vesilain mukaisessa lupa- tai valvontaviranomaisessa taikka ojitustoimituksessa käsiteltävä asia
  Explanation

  Vesiasiaa käytetään prosessuaalisena apukäsitteenä tarkoitettaessa aluehallintovirastossa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa tai ojitustoimituksessa ratkaistavaksi kuuluvaa vesilain mukaista asiaa. Vesiasioiden käsittelyssä noudatetaan vesilaissa säädettyä menettelyä. Vesilain mukaisiin hankkeisiin liittyviä asioita käsitellään myös yleisissä tuomioistuimissa riita- ja rikosasioina ja kiinteistötoimituksissa kiinteistönmääritysasioina.

  Käytetyt lähteet: Vesilaki (587/2011)
  Additional Information
  Kirjoittaja: Jari Salila

  Related Concepts

  Sources

  HE 277/2009 vp, EIF II, s. 622-625

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.9.2023: Oikeustiede:vesiasia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vesiasia.)