Oikeustiede:valtion retkeilyalue

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

valtion retkeilyalue

valtion retkeilyalue
Definition ulkoilureitin ja leirintäalueen ohella ulkoilulainsäädännön nojalla perustettavissa oleva järjestetyn ulkoilun muoto
Explanation

Valtion retkeilyalue rinnastuu asemaltaan luonnonsuojelulain nojalla perustettavissa oleviin valtion luonnonsuojelualueisiin. Retkeilyalue voidaan valtioneuvoston päätöksellä perustaa valtion maalle, jolla ulkoilun kannalta on huomattava yleinen merkitys. Tällaisella alueella on metsätalouden harjoittaminen, metsästys ja kalastus samoin kuin maa- ja vesialueen muukin käyttö järjestettävä niin että ulkoilutoiminnan tarpeet tulevat riittävästi otetuiksi huomioon. Poronhoitoalueella on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, ettei porotalouden harjoittamista oleellisesti vaikeuteta. Tarkemmat määräykset retkeilyalueen käytöstä annetaan järjestyssäännössä. Mikäli kulkuneuvolla liikkuminen voi aiheuttaa haittaa tai häiriötä ulkoilulle, voidaan kulkuneuvojen käyttäminen kieltää tai sitä rajoittaa järjestyssäännössä. Järjestyssäännössä annettavalla määräyksellä ei kuitenkaan tule vaikeuttaa paikkakunnalla vakinaisesti asuvan väestön elinmahdollisuuksia. Maastoliikenteestä säädetään muutoin erikseen.

Jos aluerajaukseen sisältyy yksityisiä maita tai oikeuksia, valtioneuvoston päätös muodostaa niiden osalta lunastusperusteen, ja valtio voi hakea niiden lunastusta lunastuslain säännösten nojalla.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

HolloE2006

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 7.12.2021: Oikeustiede:valtion retkeilyalue. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtion retkeilyalue.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →