Oikeustiede:Metsähallitus

  Tieteen termipankista

  Metsähallitus

  Metsähallitus
  Määritelmä valtion liikelaitos, jonka tehtävänä on hoitaa, käyttää ja suojella kestävästi ja tuloksellisesti hallinnassaan olevia luonnonvaroja ja muuta omaisuutta
  Selite Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Luonnonsuojelua koskevissa asioissa Metsähallitusta ohjaa ympäristöministeriö. Valtion omistamat metsät ovat Metsähallituksen hallinnassa. Metsähallituksen on toimissaan otettava biologisen monimuotoisuuden suojelu ja tarkoituksenmukainen lisääminen riittävästi huomioon yhdessä muiden tavoitteiden kanssa. Tämän lisäksi Metsähallituksella on muitakin yhteiskunnallisia velvoitteita. Metsähallituksen liiketoiminnan alana on lain mukaan metsätalous ja muu luonnonvarojen käyttö sekä niihin liittyvät tuotteet ja palvelut. Lisäksi Metsähallitus hoitaa sille eri puolilla lainsäädäntöä säädettyjä julkisia hallintotehtäviä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Kimmo Huttunen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Oikeustiede:Metsähallitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Metsähallitus.)