Oikeustiede:tuomiolauselma

  Tieteen termipankista

  tuomiolauselma

  tuomiolauselma
  Määritelmä on tuomion tai päätöksen osa, johon on kirjattu tuomioistuimen oikeudenkäynnin lopputuloksena määräämät seuraamukset
  Selite

  Tuomiolauselma laaditaan erityisesti täytäntöönpanoa varten, jolloin tuomiolauselmasta ilmenee, mitä oikeuksia tai velvollisuuksia tuomioistuin tuomiolla asettaa. Tuomiolauselmaan on kirjattava yksiselitteisesti ja selkeästi, mitä seuraamuksia tuomioistuin on määrännyt. Tuomiolauselmasta ilmenevä lopputulos saavuttaa oikeusvoiman, joka estää kanteen nostamisen uudelleen samassa asiassa.

  Tuomiolauselma laaditaan tuomioistuimien käytössä olevia tietojärjestelmiä hyväksikäyttäen, mikä osaltaan turvaa sitä, että tuomiolauselmat ovat tyylillisesti yhdenmukaisia. Tuomiolauselmaan kirjatuista tiedoista osa siirtyy sähköisesti suoraan täytäntöönpanoviranomaisille, jolloin seuraamus voidaan panna täytäntöön ilman asianosaisten toimenpiteitä.

  Riita-asiassa tuomiolauselmaan kirjataan, hyväksytäänkö vai hylätäänkö kanne sekä mahdolliset seuraamukset kuten saatavan laatu ja määrä taikka toimenpide, johon asianosainen velvoitetaan ryhtymään, tai vahvistettava oikeussuhde. Rikosasiassa tuomiolauselmasta ilmenee, syyksiluetaanko syytteessä tarkoitettu teko vai hylätäänkö syyte. Lisäksi tuomiolauselmaan kirjataan syyksiluetuista teoista määrätyt rangaistusseuraamukset, vahingonkorvaukset, valtiolle tuomittavat korvaukset sekä menettämisseuraamukset. Riita- ja rikosasioissa tuomiolauselma sisältää myös oikeudenkäyntikuluja koskevat määräykset.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antti Tapanila

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Virolainen&Martikainen2010, s. 109-115

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 1.3.2024: Oikeustiede:tuomiolauselma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tuomiolauselma.)