Oikeustiede:tuomiolauselma/laajempi kuvaus

    Tieteen termipankista

    Palaa takaisin käsitesivulle

    Oikeuskehitys

    Tuomiolauselmien kirjoittamista varten otettiin yleisissä tuomioistuimissa käyttöön tuomiolauselmalomake 1970-luvulla. Ennen lomakejärjestelmää tuomiolauselma ilmeni pöytäkirjasta. Lomakepohjien käyttöön ottaminen merkitsi pöytäkirjojen yksinkertaistamista ja yhtenäistämistä sekä mahdollisti täytäntöönpanoa varten tehtävät ilmoitukset.

    Lomakejärjestelmästä kehitettiin edelleen atk-perusteinen tuomiolauselmajärjestelmä, jota on ryhdytty käyttämään sekä riita- että rikosasioissa. Vuonna 2013 rikosasioissa otettiin käyttöön rikostuomiosovellus (RITU), jossa rikostuomio kokonaisuudessaan laaditaan sovellusta käyttäen kuitenkin niin, että tuomiolauselma laaditaan erillisenä tuomion osana.