Oikeustiede:tahdosta riippumaton sosiaalihuolto

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

tahdosta riippumaton sosiaalihuolto

tahdosta riippumaton sosiaalihuolto
Definition ilman asiakkaan nimenomaista taikka asiayhteydestä ilmenevää suostumusta toteutettu sosiaalihuolto
Explanation Vaikka pääsääntönä on, että sosiaalihuollon antaminen perustuu asiakkaan suostumukseen, voidaan sitä toteuttaa tietyissä, laissa nimenomaisesti säädetyissä tilanteissa ja laissa säädetyin edellytyksin ja menettelyin myös henkilön tahdosta riippumatta. Tahdosta riippumattomasta sosiaalihuollosta säädetään lastensuojelulaissa (417/2007), kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) ja päihdehuoltolaissa (41/1986). Tahdosta riippumattoman huollon edellytyksenä on, että sen antamatta jättäminen vaarantaisi vakavasti henkilön kehitystä, terveyttä tai turvallisuuttaan taikka muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta tai muuta vastaavaa laissa säädettyä intressiä. Tahdosta riippumaton huolto on aina viimesijainen toimi ja siihen voidaan turvautua vain, jos henkilön itsemääräämisoikeutta lievemmin rajoittavat huollon toteuttamistavat eivät ole riittäviä. Yleisenä edellytyksenä on myös huollettavan edun mukaisuus.
Additional Information
Kirjoittaja: Eeva Nykänen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.2.2020: Oikeustiede:tahdosta riippumaton sosiaalihuolto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tahdosta riippumaton sosiaalihuolto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →