Oikeustiede:itsemääräämisoikeus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

itsemääräämisoikeus
sosiaalioikeus

itsemääräämisoikeus
Definition sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan tai potilaan päätösvaltaa itseään koskevissa asioissa suojaava perus- ja ihmisoikeuksiin kiinnittyvä oikeudellinen periaate, joka edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuoltoa toteutetaan yhteisymmärryksessä asiakkaan tai potilaan kanssa hänen toivomuksensa ja mielipiteensä huomioon ottaen
Explanation Pääsääntönä on, että sosiaali- ja terveydenhuollon antaminen perustuu asiakkaan tai potilaan suostumukseen eikä sitä voida toteuttaa vastoin hänen tahtoaan muutoin kuin laissa nimenomaisesti säädetyin edellytyksin. Silloinkin henkilön näkemykset tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon. Henkilön itsemääräämisoikeuden toteutumista turvaa esimerkiksi oikeus saada tietoa eri toimenpidevaihtoehdoista ja oikeus osallistua ja tulla kuulluksi. Itsemääräämisoikeuden toteutumisen edellytysten kannalta keskeisiä säännöksiä sisältyy etenkin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin (812/2000) ja potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin (785/1992). Henkilön itsemääräämisoikeus kiinnittyy useisiin perustuslain säännöksiin, kuten perustuslain 1 §:n 2 momentin säännökseen ihmisarvon loukkaamattomuudesta sekä perustuslain 7 §:ssä vahvistettuun oikeuteen henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.
Additional Information
Kirjoittaja: Eeva Nykänen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.2.2020: Oikeustiede:itsemääräämisoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:itsemääräämisoikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →