Oikeustiede:täytäntöönpanokelpoisuus

  Tieteen termipankista

  täytäntöönpanokelpoisuus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  täytäntöönpanokelpoisuus
  Määritelmä oikeudelliset edellytykset, joiden täyttyessä hallintoasiassa tehty ratkaisu saadaan toteuttaa
  Selite Hallintopäätöksen toteuttaminen on mahdollista vasta, kun päätös on täytäntöönpanokelpoinen. Täytäntöönpanokelpoisuuden yleisenä edellytyksenä on, että päätös on valmis ja sisältää lopullisen asiaratkaisun. Täytäntöönpanokelpoisuus edellyttää lisäksi, että päätös on annettu asianosaisille tiedoksi. Myös päätöksen lainvoima on usein sen täytäntöönpanon lisäedellytyksenä, joskaan lainvoima ei aina ole täytäntöönpanokelpoisuuden välttämätön edellytys.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Olli Mäenpää

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 25.6.2024: Oikeustiede:täytäntöönpanokelpoisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:täytäntöönpanokelpoisuus.)