Oikeustiede:suojeluohje vakuutuksissa

  Tieteen termipankista

  suojeluohje vakuutuksissa

  suojeluohje vakuutuksissa
  Määritelmä vahinkovakuutussopimukseen otettu määräys laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräys siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus
  Selite Vakuutusturvan olemassaolo saattaisi houkutella vakuutettua käyttäytymään aikaisempaa huolimattomammin vakuutuksen kohteen suhteen. Tällaisen moraalisen uhkapelin torjumiseksi vakuutetun tulee noudattaa vahinkovakuutussopimukseen otettuja suojeluohjeita. Suojeluohjeiden avulla voidaan myös pyrkiä vahinkoriskin pienentämiseen vakuutuksettomaan tilanteeseen verrattuna. Suojeluohjeet voivat koskea esimerkiksi lukkoja tai lämmityslaitteita, omaisuuden säilytystapaa tai koneiden huoltoa, tulityökorttia tai jonkin koneen käyttäjältä vaadittavaa koulutusta. Suojeluohjeiden noudattamisvelvollisuus on voimassa koko vakuutuksen voimassaolon ajan, kun taas pelastamisvelvollisuus ajankohtaistuu vasta vakuutustapahtuman jo satuttua tai välittömästi uhatessa. Suojeluohjeen laiminlyönti voi vaikuttaa vakuutuskorvaukseen ja vakuutuksen jatkumiseen (vakuutussopimuslain (543/1994) 15, 31 §).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jaana Norio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Hoppu&Hemmo2006, s. 163-173, Norio-TimonenJ2018, s. 198-208

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:suojeluohje vakuutuksissa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:suojeluohje vakuutuksissa.)