Oikeustiede:Ahvenanmaan valtuuskunta

  Tieteen termipankista

  Ahvenanmaan valtuuskunta

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  Ahvenanmaan valtuuskunta
  Määritelmä Ahvenanmaan lainsäädäntöä ja taloutta koskevia asioita käsittelevä riippumaton asiantuntijaelin
  Selite

  Ahvenanmaan valtuuskunta (Ålandsdelegationen) on maakunnan ja valtakunnan yhteinen toimielin. Se on asiantuntijaviranomainen, joka antaa lausuntoja maakuntalaeista ennen niiden esittelemistä tasavallan presidentille ja lausuntoja ehdotuksista sopimusasetuksiksi. Valtuuskunta antaa myös pyynnöstä lausuntoja valtioneuvostolle, ministeriöille ja tuomioistuimille sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle itsehallintolakia koskevissa kysymyksissä.

  Ahvenanmaan valtuuskunta vahvistaa maakunnalle itsehallinnosta aiheutuvien menojen kattamiseksi suoritettavan määrän eli tasoituksen, vahvistaa tasoitusmäärästä suoritettavan ennakkomaksun suuruuden ja vahvistaa mahdollisen verohyvityksen. Lisäksi valtuuskunnan tehtävänä on myöntää mahdollisia ylimääräisiä määrärahoja ja avustuksia. Näitä asioita koskevat päätökset on alistettava tasavallan presidentin vahvistettaviksi.

  Ahvenanmaan valtuuskunnan erityistehtävänä on ratkaista erimielisyyksiä, jotka koskevat uuden kauppamerenkulun väylän avaamista maakunnassa taikka valtion maata tai rakennuksia maakunnassa.

  Ahvenanmaan valtuuskunnassa on puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä sekä kahdeksan varajäsentä. Puheenjohtajana toimii Ahvenanmaan maaherra, jollei tasavallan presidentti määrää muuta henkilöä sovittuaan asiasta maakuntapäivien puheenjohtajan kanssa. Valtioneuvosto valitsee kaksi varsinaista jäsentä ja heille neljä varajäsentä. Ahvenanmaan maakuntapäivät valitsee niin ikään kaksi jäsentä ja heille neljä varajäsentä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Sten Palmgren

  Erikieliset vastineet

  Ålandsdelegationenruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HE73/1990vp, IsakssonM1982, SuksiM2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.6.2024: Oikeustiede:Ahvenanmaan valtuuskunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Ahvenanmaan valtuuskunta.)