Oikeustiede:saamelaisten kulttuuri-itsehallinto

From Tieteen termipankki

saamelaisten kulttuuri-itsehallinto

saamelaisten kulttuuri-itsehallinto
Definition saamelaisille perustuslaissa turvattu oikeus alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan itsehallinnon periaatteiden mukaisesti
Explanation

Saamelaisille on Suomessa turvattu perustuslaillinen oikeus alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan sekä kielellinen ja kulttuurinen itsehallinto (perustuslain 731/1999 17 § 3 mom. ja 121 § 4 mom.). Perinteiset saamelaiselinkeinot, kuten poronhoito, kalastus ja metsästys, mainitaan nimenomaisesti keskeiseksi osaksi saamelaiskulttuuria perustuslain esitöissä. Perustuslaissa vahvistetaan saamelaisten oikeudellinen asema alkuperäiskansana, johon liittyy kansainvälisistä sopimuksista johtuvat oikeudet. Tästä syystä kulttuuri-itsehallinto kytkeytyy käsitteenä alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuteen, joka on alkuperäiskansoille turvattu kollektiivinen ihmisoikeus.

Saamelaisten kulttuuri-itsehallinnosta säädetään saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995). Lain esitöiden mukaan itsehallinto on tarkoitettu dynaamiseksi, jota saamelaiset voivat itse kehittää. Kulttuuri-itsehallintoa toteuttaa saamelaiskäräjävaaleilla valittu saamelaiskäräjät, jonka tehtävänä on kulttuuri-itsehallinnolla turvata saamelaisten alkuperäiskulttuurin säilyminen ja kehittyminen.

Saamelaiskäräjien tehtävänä on hoitaa saamelaisten omaa kieltä ja kulttuuria sekä heidän asemaansa alkuperäiskansana koskevat asiat. Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia tehtäviinsä kuuluvissa asioissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Kulttuuri-itsehallinto toteutuu myös viranomaisille säädetyn neuvotteluvelvoitteen kautta: niiden tulee neuvotella saamelaiskäräjien kanssa saamelaiskäräjälain 9 §:ssä säädetyissä asioissa. Saamelaiskäräjät toimii oikeusministeriön hallinnonalalla.
Additional Information
Kirjoittajat: Leena Heinämäki ja Matti Niemivuo

Related Concepts

Sources

GuttormJ2018, GuttormJ2019, HE248/1994vp

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.2.2023: Oikeustiede:saamelaisten kulttuuri-itsehallinto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:saamelaisten kulttuuri-itsehallinto.)