Oikeustiede:saamelainen

  From Tieteen termipankki

  saamelainen

  saamelainen
  Definition yleiskielessä saamelaisten itsestään käyttämä nimitys, joka kuvaa etnistä alkuperää; oikeudellisesti saamelainen on saamelaiskäräjistä annetussa laissa määritelty henkilö, joka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon
  Explanation

  Saamelaiskäräjälain (974/1995) mukaan saamelainen on henkilö, joka pitää itseään saamelaisena. Edellytyksenä on kuitenkin: 1) että hän itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään; tai 2) että hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa; taikka 3) että ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa. Pyyntö päästä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon esitetään vaalilautakunnalle, josta haetaan myös oikaisua. Oikaisua vaalilautakunnan päätökseen haetaan saamelaiskäräjien hallitukselta, jonka päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

  Vaaliluetteloon merkitsemisen myötä henkilöllä on oikeus sekä äänestää että asettua ehdolle saamelaiskäräjien vaaleissa saamelaiskäräjälain mukaisesti. Myös muun muassa saamen kielilain (1086/2003) mukaisten kielellisten oikeuksien käyttäminen on sidottu saamelaiskäräjälaissa asetetun saamelaismääritelmän täyttämiseen.

  Yleiskielessä saamelainen (saameksi sápmelaš) on saamelaisten itsestään kautta aikojen käyttämä nimitys. Se on nykykielen käytössä korvannut nimityksen lappalainen, joka oli muiden saamelaisista antama nimitys ja jonka saamelaiset kokivat halventavana. Lappalainen oikeudellisena käsitteenä on ollut lainsäädännössä käytössä keskiajalta lähtien ja merkitty virallisiin asiakirjoihin viitaten asianomaisen henkilön elinkeinoon ja elintapaan. Nykyään se on yleiskielessä uudelleen käytössä ns. lappalaisliikkeen ottamana. Laajemmin saamelaisen käsite liittyy kansainvälisestä oikeudesta peräisin olevaan alkuperäiskansan ja siihen liittyvän itseidentifikaation käsitteisiin.

  Käytetyt lähteet: KHO 2011:81, laki saamelaiskäräjistä 974/1995, Saamelaiskäräjälain muutostarpeet; oikeusministeriön tilaama selvitysraportti, Eero J. Aarnio, Helsinki 3.5.2012. Saatavilla http://oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/lakihankkeet/kielellisetjakulttuurisetoikeudet/saamelaiskarajistaannetunlaintarkistaminen.html,

  Sammallahti, Pekka: Muistio saamelaismääritelmästä oikeusministeriölle 26.4.2013. Saatavilla http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=224&Itemid=10.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Piia Nuorgam

  Related Concepts

  Sources

  LehtolaV-P2009

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:saamelainen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:saamelainen.)

  Property "Nimitys" (as page type) with input value "Nimitys:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.