Oikeustiede:kaari

  Tieteen termipankista

  kaari

  kaari
  Määritelmä vanhojen lakikoonnosten pääosien nimitys, jota käytetään edelleen joidenkin lakien nimissä korvaamaan laki-sanaa
  Selite

  Kaari on suomalainen käännös ruotsalaisesta sanasta balk. Kun keskiajalla alettiin merkitä lakeja kirjalliseen muotoon, sääntely ryhmiteltiin eri osiin, joita kutsuttiin tällä sanalla. On ajateltu sen kuvanneen kirkon holvikaarta. Kaarijärjestelmä oli käytössä maakuntalaeissa, maanlaeissa ja kaupunkilaeissa.

  Vuoden 1734 yleinen laki oli edelleen jaettu kaariin, joista ovat voimassa monien muutostenkin jälkeen rakennuskaari (2/1734), kauppakaari (3/1734) ja oikeudenkäymiskaari (4/1734). Kun maakaaren kokonaisuudistus toteutettiin 1990-luvulla, kaari-nimitys pidettiin (540/1995). Samoin meneteltiin, kun perintökaari uudistettiin 1960-luvulla (40/1965). Lisäksi kaari-nimitys on otettu käyttöön ulosottolain kokonaisuudistuksen yhteydessä säätämällä ulosottokaari (705/2007). Kaari-nimityksestä on keskusteltu eräiden muidenkin lakiuudistusten yhteydessä.

  Käytetyt lähteet: rakennuskaari (2/1734), kauppakaari (3/1734), oikeudenkäymiskaari (4/1734), perintökaari (40/1965), maakaari (520/1995), ulosottokaari (705/2007)
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  PajulaP1960

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:kaari. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kaari.)