Oikeustiede:puutavaran uitto

From Tieteen termipankki

puutavaran uitto

puutavaran uitto
Definition puutavaran kuljettaminen veden varassa nipuiksi sidottuna tai irrallaan. Vesilaissa uitolla tarkoitetaan vain puutavaran kuljettamista hinaamalla nipuiksi sidottuna tai kehälautoissa.
Explanation

Uitto tapahtuu pääosin yleisillä kulkuväylillä eikä uittamistoimintaa säännellä erikseen. Puutavaran uittaminen sisältyy vesilain mukaisiin yleiskäyttöoikeuksiin (vesilain (587/2011) 2 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohta). Vesilakia säädettäessä ei ollut enää näköpiirissä tarvetta säännellä irtouittoa, joka oli uittotekniikkana jo poistunut käytöstä.

Vesilaissa säännellään luvan myöntämistä uittotoiminnan edellyttämille toimintapaikoille, mutta vesilakia edeltäneisiin säädöksiin sisältyneistä uittosäännöistä ei enää säädetä. Harkittaessa luvan myöntämistä toimintapaikalle on intressivertailussa otettava hyötynä huomioon toimintapaikan merkitys osana uiton toimintapaikkojen muodostamaa kokonaisuutta (vesilain 9 luvun 3 §), mutta muutoin luvan tarpeeseen ja luvan myöntämiseen sovelletaan yleisiä luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytyksiä koskevia säännöksiä.
Additional Information
Kirjoittaja: Sinikka Pärnänen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:puutavaran uitto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:puutavaran uitto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg