Oikeustiede:pro rata -periaate

  Tieteen termipankista

  pro rata -periaate
  vakuutusoikeus

  proratasääntö
  prorataperiaate
  pro rata -sääntö
  pro rata -periaate
  Määritelmä vakuutuksenottajapuolen tiedonantovelvollisuuksien laiminlyöntitilanteisiin henkilövakuutuksissa liittyvä periaate, jonka mukaan vakuutuskorvaus määräytyy sen mukaan, miten vakuutuksenantaja olisi toiminut, jos sillä olisi ollut oikeat tiedot vakuutusta myöntäessään
  Selite Henkilövakuutuksissa vakuutuksenottajalla ja vakuutetulla on vakuutussopimusta solmittaessa tiedonantovelvollisuus vakuutuksenantajaa kohtaan (vakuutussopimuslain (543/1994, VakSopL) 22 §). Vakuutetulla on lisäksi velvollisuus ilmoittaa vaaran lisääntymisestä vakuutuskauden aikana (VakSopL 27 §). Mikäli tällainen velvollisuus laiminlyödään tahallisesti tai vähäistä suuremmalla huolimattomuudella, vakuutuskorvaus määräytyy ikään kuin sellaisen vakuutuksen perusteella, joka oikeilla tiedoilla olisi myönnetty (VakSopL 24, 27 §). Jos vakuutusta ei olisi lainkaan myönnetty, ei vakuutuskorvaustakaan makseta. Jos vakuutusehdot olisivat toiset – niissä olisi esimerkiksi jokin rajoitusehto – korvaus maksetaan näiden kuvitteellisten ehtojen mukaisesti. Jos ehdot olisivat samat mutta vakuutusmaksu olisi ollut korkeampi, korvausta maksetaan perityn ja oikean korvauksen suhteessa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jaana Norio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Hoppu&Hemmo2006, s. 77, Norio-TimonenJ2018, s. 142-144 ja 167-171

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:pro rata -periaate. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:pro rata -periaate.)