Oikeustiede:vaaran lisääntyminen

  Tieteen termipankista

  vaaran lisääntyminen

  vaaran lisääntyminen
  Määritelmä vakuutetun riskin lisääntyminen vakuutussopimuksen voimassaoloaikana
  Selite Vakuutussopimuksen ehdot ja vakuutusmaksu määräytyvät vakuutettavan riskin perusteella. Vakuutuksen voimassa ollessa riski voi muuttua. Kyse voi olla vakuutustapahtuman toteutumistodennäköisyyden muutoksesta (vakuutetun omaisuuden siirtäminen paikkaan, jossa sen vahingoittumisriski on aikaisempaa suurempi) tai odotettavissa olevan vakuutuskorvauksen määrän muutoksesta (palovakuutetun rakennuksen laajentaminen). Vakuutussopimuksen olemassaolo ei sinänsä estä vakuutuksenottajaa tai vakuutettua toimimasta niin, että vaara eli vakuutettu riski lisääntyy. Sen sijaan vakuutussopimuslain (543/1994) mukaan on mahdollista ottaa vakuutussopimukseen laissa tarkemmin määritelty ehto siitä, että vakuutuksenottajan on ilmoitettava vakuutuksenantajalle vaaran lisääntymisestä (26–27 §). Tämän ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi toisaalta johtaa vakuutuskorvauksen alentamiseen tai epäämiseen ja toisaalta antaa vakuutuksenantajalle oikeuden vakuutusehtojen muuttamiseen tai vakuutuksen irtisanomiseen (15, 17, 18, 20 §).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jaana Norio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Hoppu&Hemmo2006, s. 149-158, Norio-TimonenJ2018, s. 155-158

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:vaaran lisääntyminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vaaran lisääntyminen.)