Oikeustiede:perintöoikeuden vanhentuminen

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

perintöoikeuden vanhentuminen

perintöoikeuden vanhentuminen
Definition perillisasemaan perustuvien oikeuksien menettäminen sen johdosta, ettei perillinen ryhdy perintöön eli ota perintöä vastaan laissa säädetyn määräajan kuluessa
Explanation Säännöstön tarkoitus. Vuoden 1734 lain perintökaaren suurena epäkohtana pidettiin sitä, että perillinen saattoi vaatia perintöä itselleen jopa kahdenkymmenen vuoden kuluttua perittävän kuolemasta. Kun perintöoikeus vuoden 1734 lain mukaan ulottui nykyistä laajempaan sukulaispiiriin, niin perinnönjako saattoi muodostua hyvinkin hankalaksi.

Vanhentumisajat. Perintöön tai testamenttiin perustuva oikeus on saatettava voimaan viimeistään kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta. Jos testamenttiin perustuva oikeus tulee voimaan vasta perittävän kuolemaa myöhempänä ajankohtana, alkaa perintöoikeuden voimaansaattamisaika kulua jälkimmäisestä ajankohdasta lukien. Niissä tapauksissa, joissa puoliso on perinyt ensiksi kuolleen puolison, ensiksi kuolleen puolison toissijaisten perillisten perintösaannon vanhentumisaika alkaa lesken kuolemasta. Tuomioistuimella on oikeus eräissä tapauksissa määrätä, että perintö on otettava vastaan enintään yhden vuoden pituisen määräajan kuluessa.

Vuoden 2015 isyyslain (11/2015) säätämisen yhteydessä isyyslakiin sisällytettiin erityinen perintöoikeuden vanhentumista koskeva määräaikasäännös. Se koskee niitä tilanteita, joissa isyys on vahvistettu perittävän kuoleman jälkeen. Avioliiton ulkopuolella ennen 1 päivänä lokakuuta 1976 syntyneellä lapsella ei ole tuomioistuimessa vuonna 2015 tai myöhemmin perittävän kuoleman jälkeen vahvistetun isyyden perusteella perintöoikeutta isänpuoleisen perittävän jälkeen, jos perittävä on kuollut ennen 31 päivää tammikuuta 2012. Lapsella on kuitenkin oikeus perintöön, jos perittävän omaisuus on perintökaaren nojalla mennyt valtiolle taikka jos perintöoikeuden menetystä on pidettävä kohtuuttomana avioliiton ulkopuolella syntyneiden sisarusten yhdenvertaisen kohtelun tai muun siihen verrattavan, kantajasta riippumattoman erityisen painavan syyn perusteella. Tällainen oikeus perintöön on saatettava voimaan viimeistään kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta. 31.1.2012 –sääntöä ei kuitenkaan sovelleta niissä tapauksissa, joissa isyys on aikanaan vahvistettu ja sittemmin kumottu tai isyyttä koskeva ratkaisu on purettu ja uusi isyys on vahvistettu näiden ratkaisujen tekemisen jälkeen.

Oikeusvaikutukset. Jos perillisen oikeus vanhentuu, menee omaisuus suoraan lain nojalla sille, joka olisi sen saanut siinä tapauksessa, että perillinen tai testamentin saaja olisi kuollut ennen perittävää (ks. perimysjärjestys).
Additional Information
Kirjoittaja: Urpo Kangas

Related Concepts

Sources

Aarnio&Kangas2016, s. 172 ss. ja 1471 ss.

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 1.6.2020: Oikeustiede:perintöoikeuden vanhentuminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perintöoikeuden vanhentuminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →