Oikeustiede:säästöpankki

  Tieteen termipankista

  säästöpankki

  säästöpankki
  Määritelmä Säästöpankki on luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua talletuspankkitoimintaa harjoittava, perinteisesti säätiönluonteiseksi luonnehdittu rahalaitos, jonka erityistarkoituksena on säästämisen edistäminen. Pankin toimintaa sääntelee em. luottolaitostoimintalain lisäksi säästöpankkilaki.
  Selite

  Säästöpankin voi perustaa vähintään kymmenen yhteisöä tai säätiötä taikka vähintään kaksikymmentä täysivaltaista henkilöä. Säästöpankin peruspääoman tulee olla vähintään viisi miljoonaa euroa. Talletuspankkina toimivalle säästöpankille toimiluvan myöntää Euroopan keskuspankki Finanssivalvonnan päätösehdotuksen pohjalta.

  Säästöpankin hallinnosta vastaavat tallettajia ja kantarahasto-osuuksien omistajia edustavat isännät sekä näiden valitsema hallitus ja toimitusjohtaja. Isännät valitaan säännöissä määrätyllä tavalla säästöpankkikokouksessa, isäntien kokouksessa tai postiäänestyksellä. Äänioikeus on säännöissä määrätyt ehdot (yleensä tietty talletusmäärä) täyttävillä tallettajilla, yksi ääni kullakin. Lisäksi kantarahasto-osuuden omistajille voidaan antaa äänioikeus. Isäntiä on valittava vähintään kaksitoista. Pankissa voi olla myös hallintoneuvosto ja valtuutettuja. Säästöpankin isäntien on myös vuosittain valittava tilintarkastaja.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti J. Sillanpää


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:säästöpankki. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:säästöpankki.)