Oikeustiede:omaisuuslaji

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

omaisuuslaji

omaisuuslaji
Definition jokainen elinkeinotoiminnan varallisuuserä kuuluu johonkin neljästä omaisuuslajista: sijoitus-, rahoitus-, vaihto- tai käyttöomaisuuteen
Explanation

Omaisuuslajin määrittää omaisuuden käyttötarkoitus elinkeinotoiminnassa, ei siis omaisuuden laatu. Tärkeimmät erot omaisuuslajien välillä liittyvät jaksottamiseen.

Omaisuuslajit on määritelty elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL, 360/1968) 9–12 §:issä. Rahoitusomaisuutta ovat yrityksen rahat, pankki- ja tilisaamiset, saamavekselit ja muut sellaiset rahoitusvarat. Vaihto-omaisuutta ovat sellaisenaan tai jalostettuna luovutettavaksi tarkoitetut hyödykkeet, kuten kauppatavarat, valmistusaineet ja elinkeinotoiminnassa kulutettavaksi tarkoitetut poltto- ja voiteluaineet ja muut tarvikkeet. Sijoitusomaisuutta voi olla vain raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla, joiden varojen sijoittamiseksi tai sijoitusten turvaamiseksi hankkimat arvopaperit, kiinteistöt ja muu sellainen omaisuus saamisia lukuun ottamatta katsotaan kuuluvan laitosten sijoitusomaisuuteen. Käyttöomaisuutta ovat yrityksessä pysyvään elinkeinotoiminnan käyttöön tarkoitetut maa-alueet, arvopaperit, rakennukset, koneet ja kalusto ja muut esineet, patentit ja muut erikseen luovutettavissa olevat aineettomat oikeudet, maa-ainesten ottopaikat ja muut sellaiset hyödykkeet. Käyttöomaisuus jaetaan edelleen kuluvaan ja kulumattomaan käyttöomaisuuteen, joista jälkimmäiseen kuuluvat maa-alueet, arvopaperit ja muut vastaavat hyödykkeet. Mikäli hyödykkeen käyttötarkoitus elinkeinotoiminnassa muuttuu, noudatetaan siirtohinnan ja hankintamenon määrittelyssä EVL 51 §:n omaisuuslajisiirtoja koskevaa säännöstä.

Käytetyt lähteet: laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968)
Additional Information
Kirjoittaja: Jenni Similä

Related Concepts



References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.10.2021: Oikeustiede:omaisuuslaji. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:omaisuuslaji.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →