Oikeustiede:oikeusvoima (hallinto-oikeus)

  Tieteen termipankista

  oikeusvoima (hallinto-oikeus)

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  oikeusvoima (hallinto-oikeus)
  Määritelmä hallintoasiassa tehdyn päätöksen pysyvyys ja sitovuus
  Selite Oikeusvoimaan perustuva päätöksen pysyvyys merkitsee, että viranomainen ei voi yksipuolisesti ottaa alkuperäisellä päätöksellä ratkaistua asiaa uudelleen käsiteltäväksi ilman nimenomaista toimivaltasäännöstä. Päätöksen sitovuus puolestaan kohdistuu viranomaisen omaan, samoin kuin muiden viranomaisten tulevaan päätöksentekoon muissa asioissa. Oikeusvoimaista päätöstä ei voi enää muuttaa ja se on otettava huomioon muussa päätöksenteossa. Oikeusvoima perustuu pääasiassa oikeuskäytäntöön ja oikeudelliseen doktriiniin.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Olli Mäenpää

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:oikeusvoima (hallinto-oikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeusvoima (hallinto-oikeus).)