Oikeustiede:oikeussäännös

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

oikeussäännös

oikeussäännös
Definition oikeudellisen säädöksen sisältämä kielellinen ilmaisu, jonka sisältönä on yleinen oikeusohje eli määrätylle kohderyhmälle osoitettu (a) käsky tai kielto (velvoitenormi), (b) lupa (salliva oikeusnormi), (c) kelpoisuus (kompetenssinormi) tai (d) immuniteetti (oikeudellisen immuniteetin antava normi)
Explanation

Säädös on oikeudellinen asiakirja, jonka sisältönä on yksi tai useampia oikeusnormeja eli sääntöjä tai periaatteita. Säädöksiä ovat esimerkiksi valtiopäiville kokoontuneen Suomen eduskunnan perustuslain asettamassa menettelyssä säätämät lait, valtioneuvoston ja tasavallan presidentin antamat asetukset ja päätökset sekä ministeriöiden hallinnolliset määräykset ja päätökset.

Säädös voi sisältää yhden tai useampia säännöksiä eli yleisen oikeusohjeen sisältäviä kielellisiä ilmauksia. Yleiskielessä puhutaan usein lainkohdasta samaa tarkoittaen. Oikeussäännöksen sisältönä on normin kohderyhmälle eli määrätylle henkilötaholle osoitettu oikeudellinen toimintaohje eli (a) käsky tai kielto menetellä tietyllä tavalla (= velvoitenormi), (b) lupa toimia tavalla, jonka oikeusjärjestys muutoin kieltää (= salliva oikeusnormi), (c) kelpoisuus luoda, muuttaa ja kumota oikeuksia ja velvollisuuksia (= kompetenssinormi) tai (d) oikeudellisen immuniteetin antama normi, joka antaa suojan toisten tahojen oikeudellista kompetenssia vastaan.

Oikeusnormi on määrätylle kohderyhmälle eli henkilötaholle osoitettu yleinen oikeusohje, joka voi olla joko oikeussääntö tai oikeusperiaate. Oikeussääntö on oikeudelliselta ratkaisuarvoltaan joko/tai-tyyppinen normi, joka on tunnistettavissa Hartin oikeuden tunnistamissäännön (rule of recognition) tarkoittamalla tavalla muodollisen syntytapansa perusteella. Oikeusperiaate on Ronald Dworkinin määritelmän mukaan ratkaisuarvoltaan enemmän tai vähemmän -tyyppinen normi, jonka oikeudellinen merkitys tuomarin tai muun lainsoveltajan ratkaisuharkinnassa ei perustu sen muodolliseen syntytapaan lainsäädännössä tai oikeuskäytännössä vaan sen nauttimaan, mahdollisesti vain epäsuorasti ilmaistuun institutionaaliseen tukeen eri oikeuslähteissä ja yhteisölliseen hyväksyntään eli siihen, että periaate koetaan yhteisössä toimivana ja tarkoituksenmukaisena ratkaisumallina määrättyyn oikeudelliseen ongelmaan.
Additional Information
Kirjoittaja: Raimo Siltala

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.5.2021: Oikeustiede:oikeussäännös. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeussäännös.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →