Oikeustiede:oikeuden implementaatio

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

oikeuden implementaatio

oikeuden implementaatio
Definition ensisijaisesti julkisten viranomaisten toimenpiteet tietyn säännöksen toteuttamiseksi
Explanation Säädetyn oikeuden implementaation ytimessä on julkisten viranomaisten ja tuomioistuinten toiminta lainsäädännön toteuttamiseksi. Laaja näkökulma implementaatioon käsittää myös sen vuorovaikutuksen, joka tällöin syntyy julkisen toimijan ja implementaation kohteen välille.

Oikeuden implementaation sisältö ja kulku määräytyvät olennaisesti sen mukaan, millaista sääntelyä kulloinkin toimeenpannaan. Monissa julkisissa tehtävissä, kuten erilaisissa palveluissa (koulutus, terveydenhuolto, sosiaalitoimi), sääntelyjen implementaatioon vaikuttavat keskeisesti toimintaan käytettävissä olevat resurssit, henkilöstön osaaminen ja ammattitaito. Jos viranomaistoiminnan pääasiana on ohjata ja valvoa yksityisiä yrityksiä tai henkilöitä, kuten elinkeinotoiminnan tai verotuksen sääntelyssä, implementaation kulkuun ja tuloksiin vaikuttavat olennaisesti käytettävissä olevien resurssien ohella toiminnan kattavuus, implementaatioviranomaisen asiantuntemus ja yhdenvertaisuustavoitteen toteutuminen viranomaisen toiminnassa.

Oikeuden implementaatioon kohdistunut tiedon intressi on noussut siitä yksinkertaisesta havainnosta, että juuri mikään sääntely ei toteudu automaattisesti ja mekaanisesti sellaisena kuin se on säädetty. Kiinnostusta oikeuden implementaatioon ovat virittäneet eri maissa erityisesti 1900-luvun jälkipuolen havainnot, joiden mukaan monen tärkeänä pidetyn lakiuudistuksen kunnianhimoiset tavoitteet ovat toteutuneet vajavaisesti. Lisäksi sääntelyillä on usein ollut erilaisia odottamattomia kustannuksia tai häiriövaikutuksia.

Oikeuden implementaatioon kohdistunut tutkimustoiminta on tuonut toistuvasti esiin useita kriittisiä havaintoja. Niiden mukaan on tärkeää ymmärtää se, että usean säännöstön toimeenpanossa sitä toteuttavilla viranomaisilla on väistämättä tiettyä liikkumavaraa ja itsenäisyyttä, joka määrittää ja muotoaa implementaation sisältöä. Kenties keskeisin tutkimuksen havainto on ollut korostaa ns. etulinjan toimijan (kuten opettaja, sosiaalityöntekijä, ympäristötarkastaja, poliisi) keskeistä roolia siinä, miten ja millaisena sääntelyä toteutetaan käytännössä ja eri alueilla. Kolmas huomionarvoinen havainto säännösten implementaatiossa on ollut korostaa erilaisten tosiasiallisten toimenpiteiden (keskustelut, informointi, ohjaus, neuvonpito, epäviralliset sopimukset) olennaista merkitystä säännöksissä määriteltyjen menettelytapojen ja sanktioiden sijasta, kun sääntelyjä toimeenpannaan käytännössä.

Oikeuden implementaatioon kohdistuu nyttemmin yhä laajempi huomio erilaisissa lainvalmistelun laadun kehittämishankkeissa. Taustana on havainto, että sääntelyn implementaatio kytkeytyy läheisesti lakien vaikutuksiin. Tosiasiassa monen sääntelyn olennaiset vaikutukset itse asiassa tehdään paljolti juuri niiden implementaation myötä. Tämä on puolestaan johtanut esimerkiksi OECD:n ja Euroopan unionin toiminnassa säädöspoliittisiin suosituksiin, joiden mukaan jo lakeja valmisteltaessa pitäisi perehtyä niiden implementaatioon ja tukea sitä suunnitelmallisesti tarvittavilla tukitoimilla.
Additional Information
Kirjoittaja: Jyrki Tala

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.9.2020: Oikeustiede:oikeuden implementaatio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeuden implementaatio.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →