Oikeustiede:metsästysvuokrasopimus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

metsästysvuokrasopimus

metsästysvuokrasopimus
Definition Metsästysvuokrasopimus on sopimus, jolla maanomistaja antaa metsästysoikeutensa vuokralle kokonaan tai osittain (metsästyslain 615/1993 11 §). Maanvuokrasopimuksen nojalla vuokralainen saa metsästää vuokra-alueella vain, jos maanvuokrasopimuksessa on siitä nimenomaisesti sovittu.
Explanation Metsästysvuokrasopimuksesta säädetään voimassa olevan metsästyslain 11 §:ssä. Maanvuokralain (MVL, 258/1966) mukainen vuokrasopimus antaa oikeuden metsästykseen vuokratulla alueella vain, jos siitä on maanvuokrasopimuksessa nimenomainen mainita (metsästyslain 11 §:n 2 mom.). Jos mainintaa ei ole, metsästysoikeus jää maanvuokran vuokranantajalle.

Maanvuokrasopimus on tehtävä sopijapuolen vaatimuksesta kirjallisesti. Kummankin osapuolen on allekirjoitettava sopimus (metsästyslain 12 §:n 1 mom.). Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan suostumusta siirtää metsästysvuokraoikeuttaan kolmannelle. Vuokralainen ei myöskään saa vuokrata metsästysvuokraoikeuttaan tai osaa siitä edelleen (metsästyslain 12 §:n 2 mom.). Vuokralaisella on oikeus suorittaa riistanhoidollisia toimenpiteitä vuokraamallaan metsästysalueella (metsästyslain 15 §). Se, jolla on maanvuokrasopimuksenperusteella metsästysoikeus, voi antaa toiselle luvan metsästää, jollei sitä ole vuokrasopimuksessa kielletty (metsästyslaki 16 7 §).

Metsästysvuokrasopimus voidaan metsästyslain 13 §:n mukaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi. Toistaiseksi tehdyn vuokrasopimuksen irtisanomista selvitetään asiasanan vuokrasopimuksen irtisanomisaika yhteydessä. Jos vuokratun alueen omistaja vaihtuu, uusi omistaja saa irtisanoa metsästysvuokrasopimuksen samalla tavalla kuin toistaiseksi tehty metsästysvuokrasopimus irtisanotaan. Vuokrasopimus pysyy kuitenkin voimassa, jos uusi omistaja ei käytä irtisanomisoikeuttaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon vuokrasopimuksesta. Luovutuskirjan ehto vuokrasopimuksen pysyvyydestä johtaa samaan tulokseen (metsästyslaki 14 §).
Additional Information
Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.5.2020: Oikeustiede:metsästysvuokrasopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:metsästysvuokrasopimus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →