Oikeustiede:luonnollinen vähennys

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
luonnollinen vähennys
tulonhankkimisesta tai säilyttämisestä johtunut meno
tulonhankkimismeno
Definition tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtunut meno
Explanation

Tuloverotus perustuu nettotulon verotukseen. Tämä koskee kaikkien tulolähteiden tuloksenlaskentaa. Tuloverotuksessa lähtökohtana on tulon laaja veronalaisuus: kaikki tulot ovat veronalaisia, jos niitä ei ole erikseen säädetty verovapaiksi. Vastaavasti kaikki veronalaisen tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia. Elinkeinotulon verotuksessa myös tulon hankkimisesta johtuneet menetykset ovat vähennyskelpoisia. Luonnolliset vähennykset ovat vähennyskelvottomia vain, jos tästä on säädetty erikseen. Verovapaan tulon hankkimisesta johtuneet menot eivät ole pääsääntöisesti vähennyskelpoisia. Elinkeinotulon verotuksessa verovelvollinen voi kuitenkin vähentää verovapaan tulon hankkimisesta johtuneet menot siltä osin kuin ne ylittävät verovapaan tulon määrän.

Luonnollisina vähennyksinä pidetään sellaisia menoja, jotka verovelvollinen on alun perin suorittanut tarkoituksessa saada veronalaista tuloa. Merkitystä ei ole sillä, onko meno tosiasiallisesti kerryttänyt tuloa vai ei. Vähennyskelpoisuuden arviointi perustuu niin sanottuun subjektiiviseen ajatteluun. Lisäksi luonnollisina vähennyksinä pidetään menoja, joita verovelvollinen ei ole alun perin suorittanut tulonhankkimistarkoituksessa, mutta jotka ovat tosiasiallisesti kerryttäneet veronalaista tuloa.

Luonnollisen henkilön verotuksessa ongelmaksi voi muodostua luonnollisen vähennyksen ja elantomenon välinen rajanveto. Verotuksessa vähennyskelvottomina elantomenoina pidetään muun muassa verovelvollisen asumisesta, ruokailusta, harrastuksista ja lasten kasvattamisesta ja hoitamisesta johtuneita menoja.

Lähteet: tuloverolaki 1992/1535, laki elinkeinotulon verottamisesta 1968/0360, maatilatalouden tuloverolaki 1967/0543
Additional Information
Kirjoittaja: Pekka Nykänen

Related Concepts

Sources

Andersson&al2016, s. 376-408, NykänenP2008, s. 283-297

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.10.2021: Oikeustiede:luonnollinen vähennys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:luonnollinen vähennys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →