Oikeustiede:loukatun suostumus

  From Tieteen termipankki

  loukatun suostumus

  loukatun suostumus
  Definition loukatun suostumus voi estää tunnusmerkistön täyttymisen tai toimia oikeuttamisperusteena, jolloin vahingon aiheuttamisesta ei rangaista eikä aiheuttaja ole velvollinen korvaamaan aiheuttamaansa vahinkoa
  Explanation

  Loukatun suostumuksella voi olla merkitystä joko tunnusmerkistötekijänä tai oikeuttamisperusteena. Kun tunnusmerkistö edellyttää toimimista vastoin suostumusta, teko, johon on saatu kohteen suostumus, ei täytä tunnusmerkistöä. Esimerkiksi raiskaus tarkoittaa sukupuoliyhteyteen pakottamista. Toisaalta seksuaalirikoksiin kuuluu säännöksiä, joilla suojataan nuoria aikuisilta tai laitosten hoidokkeja henkilökunnalta. Nuoren tai laitoshoidokin suostumus ei näissä tapauksissa vaikuta rangaistusvastuuseen, koska tunnusmerkistössä on lähtökohtana aidolla tavalla vapaaehtoinen sukupuoliyhteys.

  Muissa tilanteissa loukatun suostumuksen merkitys on lainopin ja oikeuskäytännön varassa, koska rikoslakin ei ole kirjattu asiasta säännöstä. Mikäli syyntakeinen vahinkoa kärsinyt on antanut etukäteen vapaaehtoisen ja riittävän täsmällisen suostumuksensa vahingon aiheuttamiseen, vahingon aiheuttajan rangaistus- ja vahingonkorvausvelvollisuus voi poistua oikeuttamisperusteen vuoksi. Esimerkiksi alkoholin runsas tarjoaminen lapselle sillä seurauksella, että tämä sammuu, voi merkitä rangaistus- ja korvausvastuuta pahoinpitelystä (KKO 2001:7). Toisaalta esimerkiksi asiakirjan allekirjoittaminen toisen vapaaehtoisella, etukäteen antamalla ja täsmällisellä luvalla ei yleensä merkitse rangaistavaa väärennystä, vaan asiakirjan allekirjoittamista suullisen valtuutuksen perusteella.

  Myös seurauksen vakavuudella on merkitystä. Suostua ei voi sellaiseen tekoon, jonka vahinkoseuraukset ovat vakavat tai korvaamattomat. Huomioon otetaan suostumuksen antajan katumusriski. Edes vakaa pyyntö ei poista tapon tai törkeän pahoinpitelyn oikeudenvastaisuutta. Niin sanottujen aktiivisen ja passiivisen kuolinavun sallittavuus ei ole yksiselitteinen kysymys. Joka tapauksessa aktiivisella tekemisellä toteutettu armomurha on rangaistava surma, vaikka täysissä järjissään oleva potilas olisi tekoa vaatinut. Toisaalta, jos henkilö ainoastaan antaa apuaan täysivaltaisen ja raittiin henkilön, seurauksista tietoisessa itsemurhassa, teko voi olla rankaisematon.

  Yleensä loukatun suostumuksesta puhutaan teon oikeudenvastaisuuden poistavana perusteena. Koska pätevän suostumuksen edellytykset täyttyvät yleensä eriasteisesti, voidaan myös sellainen suostumus, joka ei poista teon oikeudenvastaisuutta, ottaa yleensä huomioon rangaistusta lieventävänä perusteena.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ari-Matti Nuutila

  Related Concepts

  Sources

  AnttilaI1946, FrändeD2001, FrändeD2012, HahtoV2004, KinnunenE1999, KinnunenE2012, NuutilaA-M1996, NuutilaA-M1997, s. 458-524, NuutilaA-M1997, s. 312-316, NuutilaA-M1997b, s. 458-524, NuutilaA-M1998f

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 26.9.2023: Oikeustiede:loukatun suostumus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:loukatun suostumus.)