Oikeustiede:lähdevero

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

lähdevero

lähdevero
Definition tuloverotuksen muoto, jossa vero peritään bruttotulosta suoraan tulon lähteeltä
Explanation

Lähdeverotus on tapa periä tulovero suoraan tulon lähteeltä. Toisin sanoen veron pidättää ja tilittää veronsaajalle suorituksen maksaja, esimerkiksi pankki tai osakeyhtiö.

Toisin kuin nettotuloon perustuva verotusmenettelylain mukaan toimitettava "tavanomainen" tuloverotus, lähdeverotus on bruttotulon verotusta. Lähdeverotettavasta tulosta ei voida vähentää tulonhankkimismenoja. Etuna tässä on se, että verotuksen toimittaminen on hyvin yksinkertaista. Haittapuolena on se, että verotus ei aina ole linjassa verovelvollisen todellisen maksukyvyn kanssa, jos tulonhankkimismenoja on runsaasti.

Lähdeverotusta sovelletaan kahdessa päätilanteessa. Ensinnäkin, sitä sovelletaan rajoitetusti verovelvollisiin, eli kun tuloja suoritetaan Suomesta ulkomaille. Rajoitetusti verovelvollisiin voidaan kuitenkin tilanteesta riippuen soveltaa myös verotusmenettelylain mukaista verotusta. Toiseksi, lähdeverotusta sovelletaan luonnolliselle henkilölle maksettaviin pankkitalletusten ja joukkovelkakirjalainojen korkoihin.

Kansainvälisissä tilanteissa lähdeverokanta vaihtelee tulotyypin mukaan riippuen Suomen sisäisen lainsäädännön ja mahdollisen verosopimuksen määräyksistä. Kotimaisissa tilanteissa koroista perittävä lähdevero on 30 prosenttia.

Käytetyt lähteet: laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978), laki korkotulon lähdeverosta (1341/1990)
Additional Information
Kirjoittaja: Martti Nieminen

Related Concepts

Sources

Verohallinto2014c, Verohallinto2017b

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.10.2021: Oikeustiede:lähdevero. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lähdevero.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →