Oikeustiede:koskiensuojelu

From Tieteen termipankki

koskiensuojelu

koskiensuojelu
Definition koskiensuojeluohjelman sisältäneillä erityislaeilla säädetty kielto rakentaa tiettyihin vesistöihin uusia vesivoimalaitoksia tavoitteena säilyttää nämä kosket luonnontilaisina
Explanation

Koskiensuojelun tarkoituksena on vesiluonnon ja maiseman suojelemiseksi estää virtaavaan vesistöön rakentaminen. Suppeassa merkityksessä koskiensuojelu kattaa yksittäisten koskien pysyvän suojelun suojelupäätöksillä tai erityislaeilla. Laajassa merkityksessä koskiensuojelu kattaa myös yleiset vesistörakentamista ohjaavat lupajärjestelmät, joiden nojalla kohteen rakentamislupa voidaan evätä luonnonsuojelu- tai maisemansuojeluperustein.

Suomessa päädyttiin 1980-luvulla siihen, että muiden luonnonsuojeluohjelmien tapaan laaditaan koskiensuojeluohjelma, jossa luetellaan suojeltavat kosket. Ohjelman tarkoituksena oli varmistaa, että vesirakennushankkeille ei myönnetä suojeltaviin kohteisiin vesilupaa. Tämän ohjelman toteuttamista varten säädettiin erityislaki ja lisäksi kaksi vesistöä (Ounasjoki, Kyrönjöki) suojeltiin vastaavansisältöisillä erityislaeilla. Lakien edellyttämä suojelu toteutettiin maksamalla vesivoiman omistajalle korvaus, mutta valtiolle ei lunastettu vesivoiman käyttöoikeutta tai muutakaan oikeutta. Lunastuskorvaus määrättiin vesivoiman arvosta sen luonnonmukaisen nimellistehon perusteella ja lisäksi korvattiin vesivoiman käyttöönottamiseksi tarpeellisista suunnittelu- ja muista erityistoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset, mutta saamatta jäänyttä hyötyä ei korvattu. Korvaukset määrättiin lunastuslainsäädännön mukaisissa useissa sadoissa erillisissä lunastustoimituksissa, jotka aloitettiin vuonna 1987 ja saatiin päätökseen vuonna 2005.

Käytetyt lähteet: Koskiensuojelulaki (35/1987)
Additional Information
Kirjoittaja: Jouko Tuomainen

Related Concepts

Sources

Häkkinen&al2005, TuomainenJ1992

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:koskiensuojelu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:koskiensuojelu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →