Oikeustiede:vesirakentaminen

From Tieteen termipankki

vesirakentaminen

vesirakentaminen
Definition Vesirakentamisella tarkoitetaan ensisijaisesti vesilain (587/2011) 3 luvun tarkoittamia vesitaloushankkeita. Vesitaloushankkeella puolestaan tarkoitetaan vesilain 1 luvun 3 §:n määritelmän mukaisesti vesi- tai maa-alueella toteutettavaa toimenpidettä tai rakennelman käyttämistä, joka voi vaikuttaa pinta- tai pohjaveteen, vesiympäristöön, vesitalouteen tai vesialueen käyttöön.
Explanation Vesilain 3 luku sisältää vesirakentamista koskevan yleissääntelyn, jota sovelletaan osittain tai kokonaisuudessaan myös moniin muihin vesienkäytön muotoihin ja vesitalousasioihin. Vesilain erityissääntely (luvut 4–9) koskee erityisiä vesirakennushankkeita, kuten pohja- ja pintaveden ottamista, ojitusta, keskivedenkorkeuden pysyvää muuttamista, vesistön säännöstelyä, vesivoiman käyttöä sekä puutavaran uittoa. Tämän lisäksi vesirakennushankkeita ovat muun muassa vesialueen pohjan ruoppaukset ja läjitykset sekä vesialueella tapahtuvat pengerrykset.
Additional Information
Kirjoittaja: Niko Soininen

Related Concepts

Sources

HolloE2006, PietiläJ1973, VihervuoriP2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:vesirakentaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vesirakentaminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →