Oikeustiede:kiinteistötalous

  Tieteen termipankista

  kiinteistötalous

  kiinteistötalous
  Määritelmä tarkastelee kiinteistöjen rakentamiseen, ylläpitoon ja käyttöön liittyviä taloudellisia kysymyksiä
  Selite Tyypillinen kiinteistötalouden tarkastelukohde on esimerkiksi sijoitusmielessä rakennettava kerrostalo. Hankkeen kannattavuutta voidaan selvittää kiinteistötaloudellisilla laskelmilla, joissa arvioidaan hankkeesta aiheutuvat kustannukset ja tuotot. Laskelmissa otetaan tällöin huomioon ensinnäkin hankkeen toteuttamiskustannukset, joihin kuuluvat tontin hankintakustannus, varsinainen rakennuskustannus (palkat, rakennustarvikkeet ja alihankinnat) sekä korko- ja hallintokustannukset. Toiseksi arvioidaan jatkuvat käyttö- ja kunnossapitokustannukset, jotka yhdessä toteuttamiskustannusten kanssa muodostavat hankkeen panoksen. Tuotospuolella ovat vuokratulot, joiden tulee kattaa hankkeen menot ja tuottaa kohtuullinen yrittäjävoitto.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Arvo Vitikainen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Oikeustiede:kiinteistötalous. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kiinteistötalous.)