Oikeustiede:kunnallishallinnosta säätäminen

From Tieteen termipankki

kunnallishallinnosta säätäminen

kunnallishallinnosta säätäminen
Definition Perustuslaki määrittelee, milloin kuntaa koskevat normit on annettava lailla ja milloin niitä voidaan antaa asetuksella tai alemmanasteisella normilla.
Explanation

Perustuslain mukaan lailla on säädettävä muun muassa kunnan hallinnon perusteista ja kunnan tehtävistä, kuntajaon perusteista, äänioikeudesta kunnallisvaaleissa ja äänestysoikeudesta kunnallisessa kansanäänestyksessä.

Asioissa, joissa perustuslaki edellyttää laintasoista sääntelyä, valtioneuvostolle tai ministeriölle voidaan siirtää valta vain lakia täydentävien epäolennaisten ja toimeenpanoluonteisten säännösten antamiseen.

Ministeriötä alempi hallintoviranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella.
Additional Information
Kirjoittaja: Kari Prättälä

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.12.2022: Oikeustiede:kunnallishallinnosta säätäminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunnallishallinnosta säätäminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →