Oikeustiede:interventio

  Tieteen termipankista

  interventio

  interventio
  Määritelmä Interventiolla tarkoitetaan kansainvälisessä oikeudessa jonkin valtion – yleisimmin laitonta - sekaantumista toisen valtion sisäisiin asioihin. Laiton interventio sisältää ainakin jonkinasteista pakottamista.
  Selite

  Sana interventio on vieraista kielistä suomen kieleen otettu lainasana. Toinen samanlainen sana englanniksi on interference, joka on merkitykseltään interventiota lievempi sana. Kun suomessa interventiosta käytetään ilmaisuja sekaantua johonkin, puuttua johonkin ja tunkeutua jonnekin, niin tunkeutuminen ja interventio ovat synonyymejä ja puuttuminen johonkin ja interference ovat synonyymeja, kun taas sekaantumisesta voi hyvin käyttää kumpaa vain englanninkielistä sanaa.

  Nykyajan kansainvälisessä oikeudessa myös valtioiden perustama kansainvälinen järjestö voi suorittaa intervention, mutta eivät mitkään yksityisten tahojen perustamat monikansalliset yhtiöt tai järjestöt, jotka eivät ole kansainvälisen oikeuden subjekteja. Lähtökohtaisesti interventio merkitsee kansainvälisessä oikeudessa laitonta sekaantumista, mutta ei välttämättä, jos kohdevaltion hallitus on pyytänyt interventiota. Laittoman intervention muotoja ovat ainakin 1) sotilaallinen ja aseellinen, 2) kumouksellinen, 3) taloudellinen, 4) diplomaattinen sekä 5) humanitaarinen sekaantuminen valtion sisäisiin asioihin. Laiton interventio merkitsee valtion suvereenisuuden loukkausta. Humanitaarista interventiota käsitellään toisaalla sen nimisessä sana-artikkelissa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Lauri Hannikainen

  Erikieliset vastineet

  interferenceenglanti (English)
  interventionenglanti (English)

  Käytetyt lähteet

  WellerM(toim.)2015, s. 488-532 ja 775-858, NolteG2002, KunigP2012, GerlachA1967

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.4.2024: Oikeustiede:interventio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:interventio.)