Oikeustiede:hallintopäätöksen täytäntöönpano

  Tieteen termipankista

  hallintopäätöksen täytäntöönpano

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  hallintopäätöksen täytäntöönpano
  Määritelmä hallintopäätöksen määrittelemien muutosten käytännön toteuttaminen päätöksen kohteena olevien asianosaisten oikeuksissa, eduissa ja velvollisuuksissa
  Selite Hallintopäätöksen täytäntöönpanon sisältö ja luonne vaihtelevat huomattavasti päätöksen sisällöstä riippuen. Täytäntöönpano voi rajoittua esimerkiksi pelkästään päätöksen tiedoksi antamiseen, mutta päätöksen toteuttaminen voi ääritapauksessa edellyttää hallinnollisen uhkan asettamista, suoranaista voimakeinojen käyttämistä tai muuta hallintopakkoa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Olli Mäenpää

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 25.6.2024: Oikeustiede:hallintopäätöksen täytäntöönpano. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintopäätöksen täytäntöönpano.)