Oikeustiede:eurooppalaiset energiamarkkinat

  Tieteen termipankista

  eurooppalaiset energiamarkkinat

  eurooppalaiset energiamarkkinat
  Määritelmä energian vaihdantaan, kysyntään ja tarjontaan liittyvä oikeudellinen sääntely, jonka kansallisesti relevantti säädösmateriaali on muotoutunut pääasiassa Euroopan unionin piirissä
  Selite

  Energiamarkkinoista voidaan puhua kansallisella, Euroopan laajuisella ja kansainvälisellä tasolla. Suomen kansalliset energiamarkkinat ovat osa Euroopan unionin sisämarkkinoita.

  Energiamarkkinat ovat viimeisinä vuosikymmeninä kehittyneet sekä kansallisesti että Euroopan tasolla pääosin kansallisista julkisista ja monopolisoiduista markkinoista kohti kansainvälistyviä, yksityisiä ja kilpailullisia markkinoita. Koska energia kuuluu Euroopan unionissa jaetun toimivallan alueeseen, suurin osa merkittävimmistä energiaoikeudellisista sääntelyinstrumenteista on johdettavissa Euroopan unionin primääri- ja sekundaarisääntelystä.

  Energiamarkkinat ovat infrastruktuurisidonnaisuutensa (erit. sähkön ja kaasun siirtoverkostot) vuoksi luonteeltaan luonnollisia monopoleja, joiden sääntely on edellytys markkinoiden toiminnalle. Tästä syystä energiamarkkinoiden oikeudelliseen sääntelyyn kuuluu keskeisesti kaksi kokonaisuutta: kilpailutavoitteiden toteuttaminen sekä yleisten sisämarkkinoiden toiminnan kehittämiseen liittyvien päämäärien edistäminen. Kilpailutavoitteiden toteuttaminen mahdollistetaan päästämällä kolmannet osapuolet siirtoverkkoihin kohtuullisin ja tasapuolisin ehdoin. Yleisiä sisämarkkinatavoitteita puolestaan toteutetaan sektorikohtaisella sääntelyllä, johon kuuluu muun muassa tasapuolisuus- ja syrjimättömyysvelvoitteet sekä siirtoverkkojen ja toimittajien oikeudellinen eriyttäminen.
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Kaisa Huhta ja Kim Talus

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  TalusK2011

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Oikeustiede:eurooppalaiset energiamarkkinat. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:eurooppalaiset energiamarkkinat.)