Oikeustiede:etsintä

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

etsintä

etsintä
Definition esitutkintatoimenpide, jolla pyritään saamaan esitutkintaviranomaisen käsiin tutkinnan tarkoituksen saavuttamisen kannalta tarpeellisia henkilöitä tai esineitä
Explanation

Rikosprosessuaalisina pakkokeinoina etsinnät jaotellaan pakkokeinolain (806/2011) 8 luvussa seuraavasti:

A. Paikkaan kohdistuva etsintä

  • yleinen kotietsintä, jolla tarkoitetaan henkilön, esineen tai muun rikosta selvittävän seikan tavoittamiseksi suoritettavaa etsintää kotirauhan (RL 24:11) suojan piiriin kuuluvassa paikassa
  • erityinen kotietsintä, jolla tarkoitetaan etsintää sellaisessa tilassa, jossa etsinnän kohteeksi on syytä olettaa joutuvan tietoa, josta OK 17 luvun 23 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei saa todistaa oikeudenkäynnissä tai josta mainitun luvun 24 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettu henkilö saa kieltäytyä kertomasta ja johon ei PKL 7 luvun 3 §:n nojalla saa kohdistaa takavarikkoa tai asiakirjan jäljentämistä
  • paikanetsintä, jolla tarkoitetaan etsintää, joka toimitetaan muussa kuin edellä tarkoitetussa paikassa, vaikka siihen ei ole yleistä pääsyä tai yleinen pääsy siihen on rajoitettu tai estetty etsinnän toimittamisajankohtana, taikka jonka kohteena on kulkuneuvo

B. Henkilöön kohdistuva etsintä

  • henkilöntarkastus, jossa tutkitaan, mitä tarkastettavalla on vaatteissaan tai muutoin yllään, myös esim. hallussaan olevassa laukussa, salkussa, kassissa tms., ja
  • henkilönkatsastus, joka käsittää katsastettavan ruumiin tarkastamisen, verinäytteen ottamisen tai muun elävän henkilön ruumiiseen (kehoon) kohdistuvan tutkimuksen.

Nämä etsintätoimet on kytketty pakkokeinolain 5 luvussa säänneltyihin edellytyksiin.

C. Laite-etsintä, jolla tarkoitetaan (PKL 8:20) tietokoneessa, telepäätelaitteessa tai muussa vastaavassa teknisessä laitteessa tai tietojärjestelmässä etsinnän toimittamishetkellä olevaan tietosisältöön kohdistettavaa etsintää.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Tolvanen

Related Concepts

Sources

HelminenK&al2012, Tolvanen&Kukkonen2011

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:etsintä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:etsintä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg