Oikeustiede:claims made -periaate

  Tieteen termipankista

  claims made -periaate

  vaatimisperiaate
  ilmoitusperiaate
  claims made -periaate
  Määritelmä vastuuvakuutuksissa käytettävä periaate, jonka mukaan vakuutus kattaa vakuutuskauden aikana vakuutuksenottajalle tai vakuutusyhtiölle ilmoitetut vahingot
  Selite Vastuuvakuutuksissa on keskeistä määrittää se, millä perusteella vahingot tulevat tietystä vakuutuksesta korvattaviksi. Claims made -periaate (vaatimisperiaate, ilmoitusperiaate) on yksi vahinkotapahtuman ajallisen kohdistamisen periaatteista. Kun sen mukaan ratkaisevaa vakuutuskorvauksen saamisen kannalta on, että vahingosta on ilmoitettu vakuutuskauden aikana, vahinko tulee korvattavaksi siitä riippumatta, onko se sattunut vakuutuskauden aikana vai jo aikaisemmin. Toisaalta vakuutuskauden aikana sattunutta vahinkoa ei korvata, jos siitä ei myös ilmoiteta vakuutuskauden aikana. Vakuutuksenantajan vastuun ajalliseksi rajoittamiseksi claims made -periaatteeseen perustuvaan vakuutukseen voidaan ottaa ns. retroaktiivinen päivä, jolloin vain tämän päivämäärän jälkeen tapahtuneet tai aiheutetut vahingot korvataan. Toisaalta korvausaikaa voidaan jatkaa ns. häntävakuutuksella, jolloin korvattavaksi tulevat myös sellaiset vakuutuksen voimassa ollessa sattuneet vahingot, joista ilmoitetaan vasta sovitun ajan kuluessa vakuutuskauden päättymisen jälkeen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jaana Norio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AfHällström&al2014, s. 97-98

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:claims made -periaate. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:claims made -periaate.)