AfHällström&al2014

    Tieteen termipankista

    AF HÄLLSTRÖM, E. – IJÄS, H. – LAASONEN, J.: Vastuuvakuutus. 3. uudistettu painos 2014. FINVA.